เป็นเรื่องแล้วไง ที่ล่าสุดชาวเน็ตแห่แชร์ภาพและข้อมูลจากสมาชิกเฟสบุ๊ก Weerachai Phutdhawong ซึ่งเล่าเรื่องราวว่ามีเด็กเป็นลมในห้องเรียนเนื่องจากอากาศร้อนจัด พร้อมกับวอนขอให้อธิการบดีคิดใหม่เรื่องเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนเนื่องจากอากาศในประเทสเราไม่อำนวยที่จะใช้ตามเขา โดยมีเนื้อหาดังนี้

““เด็กเป็นลมคาห้องสอน” อ.อ๊อด ขอ จี้ ที่ประชุมอธิการบดี โละ’เปิด-ปิด’ ภาคเรียนตามอาเซียน
======
รายที่ 2 แล้วครับ รายแรกห้องปฏิบัติการของ ผศ. พิเชษฐ อนุรักษ์อุดมย์ Piched Anuragudom อุณหภูมิห้องในขณะนั้น บันทึกไว้ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิห้องตามหลักวิทยาศาสตร์คือประมาณ 25 องศาเซลเซียส อย่างมาก และนิสิตเอง ต้องสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการ ซึ่งอากาศที่ร้อนอยู่แล้ว ก็ทำให้ร่างกายร้อนเพิ่มเข้าไปอีก ทั้งนี้ ในห้องปฏิบัติการนั้น ต้องเป็นระบบเปิด อากาศถ่ายเทได้สะดวก จึงไม่สามารถติดเครื่องปรับอากาศได้
=====
อีกรายในภาพก็ ห้องเรียน อ.อ๊อด เองเลย
=====
หลังจากที่ ทปอ. หรือ ที่ประชุมอธิการบดี มีมติให้มหาวิทยาลัยหลัก เปิด-ปิด เทอมตามอาเซียน นั้น ประชาคมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศต่อต้านมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยเหตุผลที่แนวคิดนี้ ไม่เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย นิสิตนักศึกษาต้องมาเรียนในช่วงฤดูร้อนที่มีวันหยุดเยอะ คณาจารย์ทำงานลำบาก ค่าใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นจนบางอาคารไฟตกในขณะเรียนวิชาปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ไม่มีน้ำในการทำปฏิบัติการกลางแจ้ง เป็นต้น ขณะนี้ ทปอ. ยังนิ่งเฉย ซึ่งในคณะบริหาร ทปอ. ชุดนี้ มีการเปลี่ยนประธาน ทปอ. ใหม่ เป็นอธิการบดีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ก็หวังว่า จะนำเรื่องนี้กลับมาทบทวนอีกครั้งนะครับ
====
’หวังว่าประธาน ทปอ. คนใหม่ จะเข้าใจปัญหา และกลับมติ เพื่อสิ่งที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง หากมันแย่ลง ก็ไม่ควรดำเนินการต่อ หรือท่านจะรอให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้หรือไม่'”

 

untitled-1-1

17757447

542906

แบ่งปัน