วันที่ 11 เม.ย. 60 รายงานว่าระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มอีก 2 วันคือวันที่ 28 ก.ค. ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และในวันที่ 13 ต.ค. ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

นอกจากนี้ ได้ยกเลิกวันหยุดราชการ “ฉัตรมงคล 5 พ.ค.” โดยจะมีผลตั้งแต่ปี 2560 นี้เป็นต้นไป

แบ่งปัน