วันที่ 27 ต.ค.60 ศูนย์วิทยุ จส.100 รายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดประชาชนเริ่มทยอยเข้าในพื้นที่ท้องสนามหลวงอีกครั้ง สมทบกับคนที่ปักหลักรออยู่ก่อนแล้ว เพื่อเฝ้ารอชมพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิและเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พร้อมด้วยพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

โดยตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา 08.00 น.เจ้าพนักงานจะตั้งแต่งเตรียมการพระราชกุศล เก็บพระบรมอัฐิที่พระที่นั่งทรงธรรม จัดตั้งพระแท่นแว่นฟ้าบุษบกสําหรับประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิ  และเตรียมโตกสํารับคาวหวาน  3  หาบ  ถวายพระสงฆ์พร้อมเครื่องสังเค็ด

และเตรียมการจัดขบวนพระ บรมราชอิสริยยศแห่อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราเชนทรยาน  และอัญเชิญพระบรมราช สรีรางคารด้วยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยคู่แห่  เครื่องสูงมโหระทึกสังข์  แตรงอน  แตรฝรั่ง  ปี่  กลองชนะ  ทหารกองเกียรติยศของพระบรมอัฐิไวพร้อม เวลาเช้าเจ้าพนักงานจะได้ถวายภัตตาหารพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมประจําซ่าง พระเมรุมาศ ที่พระเมรุมาศทอดพระราชอาสน์ที่ประทับ.

.

0b5f1157d8414df58785c143241acc99

.

1-9

.

2-8

.

3-6

.

4-6

.

5-2

.

6-2

.

24586c245c834a139e3ecaad8227baea

แบ่งปัน