nulek_gaga : มาแล้วไม่ได้ถ่าย. พูดอะไรก็ขึ้น ขึ้นเพราะใครโยนอะไรมาเนี้ยไม่ใช่หมานะ. 555555555. @djtonhorm @noeynom_
#ห้ามลอกเลียนแบบนะคะ เป็นพฤติกรรมของเด็กมีปัญหาอย่างเราสองคนเท่านั้น

 

40640

.

40641

.

40642

.

40643

.

40644

.

40645

.

40646

.

40647

.

40648

.

40649

.

40650

แบ่งปัน