“แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์” ตัวแทนแบรนด์ Minus20 (ไมนภัสท เวนตรีต) ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นด่านหน้าที่เสียสละตัวเองในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ Covid-19 โดยการขอเป็นตัวแทนส่งมอบอาหารกว่า 100 ชุด โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้ “แอน สิเรียม” ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และขอบคุณที่ทำงานหนักเพื่อพวกเราทุกคน

 

2

3

แบ่งปัน