รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด  ตามรอยก้าวพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคมนี้ เวลา 06.00 ช่อง MONO 29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์นำเสนอตอน โรงเรียนของพ่อ ห้องเรียนของเรา”   โดยผู้ประกาศ  วรวิตา จันทร์หุ่น” อาสาลงพื้นที่ตามรอยก้าวพระบาทไปที่   .หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร  สัมผัสเรื่องราวความประทับใจจากผู้คนในชุมชนที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร และพระราชทานนามว่า โรงเรียนร่มเกล้า” โรงเรียนพระราชทานแห่งแรกของไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2516  หลังลงพื้นที่ดังกล่าวผู้ประกาศ “แนน วรวิตา”  เผยถึงความประทับใจให้ฟังว่า 

loading...

“สิ่งที่ได้จากการมาถ่ายทำสารคดีที่บ้านหนองแคนในครั้งนี้ ทำให้เรามองเห็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดในแบบที่ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆ  โดยเฉพาะในสมัยที่ยังไม่มีแท็บเล็ต, ไม่มีรถไฟฟ้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆ อย่าง แต่ทำไมพวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ยังไง  หลังลงพื้นที่แล้วแนนได้คำตอบกับชีวิตของตัวเองหลายอย่าง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือสิ่งที่คนที่นี่มีได้เท่าเทียมกับคนอื่นนั้นคือการศึกษา  แม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล แต่ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  ที่ได้ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโรงเรียนให้  โรงเรียนพระราชทานแห่งแรกของไทยแห่งนี้ จึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแคน มีความรู้  เป็นเหมือนอาวุธ และเกราะป้องกันให้กับชาวบ้านทุกคน จากอิทธิพลด้านมืด ที่แพร่ขยาย เข้ามาครอบงำชาวบ้านในอดีต และที่สำคัญยังใช้ความรู้ที่มาพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า ใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงและพอดี ทั้งหมดนี้พวกเขาได้รับจากโรงเรียนของพ่อ ห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะ

การศึกษาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแก่ราษฎร ได้เปลี่ยนความเป็นอยู่ สร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไร  ติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด ตามรอยก้าวพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตอน โรงเรียนของพ่อ ห้องเรียนชองเรา”  ออกอากาศใน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคมนี้ เวลา 06.00 .ทางช่อง MONO 29

 

2

.

3

.

5

.

6

.