เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับ คุณเอ-ธนกฤต  ผ่องใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จำกัด จากลูกชาวนาฝ่าฟันอุปสรรคผันตัวเองกลายมาเป็นนักธุรกิจหนุ่มร้อยล้าน โดยคุณเอได้ออกมาเผยหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจด้วยความตื้นตันใจในครั้งนี้ว่า 

อย่างที่ทราบกันว่าเอเป็นลูกชาวนา กว่าเอจะมีวันนี้ได้ เอต้องผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตมามากมาย และสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เอก้าวมาถึงจุดนี้ได้ คือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับเรื่องของชาวนา เพราะพระองค์ทรงเห็นถึงความสำคัญของการทำนา ปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ชาวนาเปรียบได้กับกระดูกสันหลังของชาติ  โดยพระราชดำรัสที่เอนำมาปรับใช้ในชีวิตคือ “…ในสมัยปัจจุบัน อาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมาก เพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้น ของชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูก ก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหาร หรือเป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือเป็นสิ่งก่อสร้าง ฉะนั้นต้องทำการกสิกรรม…” (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2521 จากหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาข้าวไทย : หน้า 2)  จากพระราชดำรัสนี้ เอคิดว่าการที่เราประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ทุกอาชีพย่อมมีบทบาทหน้าที่ และความสำคัญอยู่เสมอ ซึ่งเปรียบได้กับอาชีพชาวนา หลายคนอาจจะมองว่าอาชีพนี้รายได้น้อย เหนื่อย แต่จริงๆแล้ว อาชีพชาวนาเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่ายกย่องมากๆ นะครับ เพราะชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ เป็นคนสร้างเอกลักษณ์ให้กับประเทศไทยของเรา ทำให้เราได้มีข้าวกิน พวกเขามีความอดทน และมีความขยัน ถ้าหากไม่มีพวกเขา เราก็จะไม่มีข้าวทานกัน และเอ ซึ่งเป็นลูกชาวนาก็จะไม่มีวันนี้ เพราะอาชีพชาวนานี่แหละครับ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เอได้ประสบความสำเร็จในชีวิต และมีอนาคตที่ดีได้จนถึงทุกวันนี้”  คุณธนกฤต  ผ่องใส กล่าวทิ้งท้าย

 

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95-%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%aa

.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-1

.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-2

.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-3

.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-4

แบ่งปัน