จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ว่า จะมีการปิดพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นการถาวร และจะเปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 30 ก.ย. นี้นั้น ข้อมูลที่ถูกต้องคือ จะมีการปิดพระที่นั่งอนันตสมาคมจริง เพื่อทำการซ่อมแซม โดยวันที่ 30 ก.ย. จะเปิดให้เข้าเป็นวันสุดท้าย โดยขณะยังไม่มีกำหนดการเปิดพระที่นั่งอนันตสมาคมอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สิ่งของที่มีการจัดแสดงภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดแสดงที่เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา

แบ่งปัน