1589073587454

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ทุกคนต่างได้รับผลกระทบ บางคนถึงขั้นตกงาน โดนเลิกจ้าง ไม่มีรายได้มาจุลเจือครอบครัวเหมือนที่ผ่านมา งานนี้หลายคน หลายหน่วยงาน ต่างร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 ตามกำลังที่พอจะช่วยไหว เช่นเดียวกับอาจารย์บอย อนันต์สิทธิ์ ปีขาน อาจารย์ที่เอ็มมี่ อมลวรรณ หรือ เอ็มมี่ แม็กซิม เคารพนับถือ ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพพวกข้าวสาร อาหารแห้งให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในจังหวัดร้อยเอ็ด ถึง 7 อำเภอ โดยใช้งบตัวเองกว่า 200000 บาท ในการจัดทำถุงยังชีพในครั้งนี้

ซึ่งในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อาจารย์บอยได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพที่บ้านหนองแห้วหมู่ 3 , บ้านหนองบัวทอง, หมู่13 บ้านหนองแค, หมู่17 บ้านศรีเจริญ, หมู่11 บ้านดูกอึ่งหมู่1 ตำบลดูกอึ่ง, บ้านหนองบัวน้อย ตำบลโคกสว่าง, บ้านขะยอม ตำบลนวล จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
งานนี้เรียกได้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆ มีน้อยให้น้อย มีมากให้มาก ช่วยกันตามกำลังที่ตัวเองไหว เห็นแบบนี้น่าชื่นชมจริงๆ เลยจ้า

1589073603392 1589073589284 1589073593096 1589073594735 1589073596433 1589073598142 1589073599952 1589073601657