สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อินทร์จันทร์ บุราพันธ์ เป็นเลขาองคมนตรี, สัญญา สุเรนทรานนท์ เป็นรองราชเลขาส่วนพระองค์

วันที่ 4 มกราคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นตำแหน่ง และแต่งตั้ง ดังนี้

1. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ พ้นจากตําแหน่งรองราชเลขาธิการ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะองคมนตรี

2. นายสัญญา สุเรนทรานนท์ พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการคณะองคมนตรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองราชเลขาธิการ ปฏิบัติงานธุรการในพระองค์ ประจําสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904

 

a2_76

แบ่งปัน