วันที่ 6 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อทอดกฐิน ณ วัดสิเรียมพุทธาราม บ้านสังกัน ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษวั ประจำปี 2565 ซึ่ง “แอน สิเรียม” ดารานักแสดงสาว นำไปทอดถวาย อีกทั้งสาวแอน ยังเป็นอุปัฏฐาก ทำนุบำรุงวัดมาอย่างต่อเนื่อง

เรียกว่างามทั้งใจงามทั้งกายจริงๆ สมแล้วกับรางวัลที่เธอได้รับล่าสุด เยาวชนและบุคคลดีเด่นแห่งปี สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนา ซึ่งสาวแอนได้โพสภาพการทำบุญครั้งนี้ พร้อมแคปชั่นว่า “ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญมาในครั้งนี้ทุกช่องทางไม่ว่าจะร่วมบุญใส่ซอง โอนผ่านช่องทางออนไลน์ โรงทาน และที่ได้ร่วมเดินทางมาร่วมงานทอดถวายกฐินด้วยกันที่วัดนะคะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเจริญด้วย ลาภ ยศ สุขสรรเสริญ และเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยเทอญ”

 

1

2

3

5

4

6

7

แบ่งปัน