สืบเนื่องจากกรณีแม่แอ๊ว ปราณี แม่ของนางเอกสาวชื่อดัง “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนนท์” ได้เกิดปัญหากับธนาคารชื่อดัง ธนาคารกสิกรไทย สาขานวมินทร์ซิตี้ กรุงเทพฯ เนื่องจากเงินฝากหลายแสน อยู่ดีๆ ก็หายไปจากบัญชี แถมเช็คไปเช็คมาก็พบว่าเงินหายไปถึง 2 ก้อนใหญ่ๆ ซึ่งได้ติดต่อให้ทางธนาคารดังกล่าวดำเนินเรื่องตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำเงินคืน

แต่ล่าสุด บันเทิงไทยรัฐออนไลน์ ได้เปิดเผยว่า ทางธนาคารกสิกรฯ ก็ได้ส่งจดหมายเพื่อชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น โดยธนาคารได้ชี้แจงว่า เงินที่ถูกตัดออกไปนั้น เป็นการตัดชำระรายการใช้บัตรเครดิต ซึ่งทางเจ้าของบัตรได้มีการทำข้อตกลงกับร้านค้าและธนาคารไว้ว่า ให้มีการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ได้ และในตอนนี้ทางตัวแม่แอ๊วเองก็ได้ยื่นฟ้องธนาคารเป็นคดีแพ่งและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแล้ว

loading...

“วันที่ 31 มีนาคม 2561

เรียน สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง

จากกรณีคุณปราณี พูลเกิด (คุณแม่ของคุณขวัญ อุษามณี) แจ้งติดตามเรื่องเงินหายออกจากบัญชี นั้น

ที่ผ่านมาธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด และได้ชี้แจงให้ทราบแล้วว่าเงินที่ถูกตัดออกจากบัญชีเป็นการตัดชำระรายการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าที่นำบัตรเครดิตไปใช้ซื้อสินค้า/บริการต่างๆ ซึ่งลูกค้าได้มีการทำข้อตกลงกับทางร้านค้าไว้ รวมทั้งลูกค้าได้มีข้อตกลงกับธนาคารที่ให้มีการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ได้ ซึ่งธนาคารขอยืนยันว่าการปฏิบัติงานนั้นมีความรัดกุมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ปัจจุบันลูกค้าได้ยื่นฟ้องธนาคารเป็นคดีแพ่งและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยธนาคารพร้อมให้ความร่วมมือและดำเนินการตามผลของคดีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์
ธนาคารกสิกรไทย”

.

05_300

.

usa-3

.

usa-6