ผู้สื่อข่าว เว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม รายงานว่า เช้าวันนี้ ( 4 ม.ค.2560 )  นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพผ่านสื่อมวลชนรถตู้คันหมายเลขทะเบียน 10-1457 กำแพงเพชร ม2จ เลขข้างรถ 185-4 สายกำแพงเพชร-พิจิตร บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งนั้น

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาลงโทษพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่งขั้นเด็ดขาดเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการเตือนและแจ้งให้ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการสูงสุด

โดยสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของพนักงานขับรถทันที 30 วัน และเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ตามมาตรา 107 ประกอบมาตรา 127 ฐานความผิดรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ด้านผู้ประกอบการขนส่ง คือ บริษัท วชิรปราการยานยนต์ จำกัด สั่งเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

พร้อมดำเนินการถอนรถตู้คันหมายเลขทะเบียน 10-1457 กำแพงเพชร ออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.11) ของผู้ประกอบการขนส่งรายดังกล่าวแล้ว

ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจรถตู้โดยสารประจำทางหมวด 2 สายที่ 9904-5 กรุงเทพฯ-ชลบุรี คันหมายเลขทะเบียน 15-4359 กรุงเทพมหานคร พบว่าสภาพยางชำรุดเสียหายมากจนอาจก่อให้เกิดอันตราย กรมการขนส่งทางบกติดตามเรียกตัวเจ้าของรถคันดังกล่าวเข้ารายงานตัวทันที

โดยได้เปรียบเทียบปรับในฐานความผิดใช้รถที่มีสภาพไม่มั่นคง แข็งแรง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และข้อหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดโดยไม่นำรถเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท และได้สั่งห้ามใช้รถตู้โดยสารคันดังกล่าว และได้สั่งห้ามใช้รถตู้โดยสารคันดังกล่าว โดยต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีก่อนนำมาใช้งานอีกครั้ง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดทุกรายจะถูกบันทึกประวัติความผิดไว้ในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดซ้ำพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามลำดับ

พร้อมเข้มงวดมาตรการดำเนินการเอาผิดกับผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่มีมาตรการในการกำกับดูแล หรือละเลย จะพิจารณา ไม่ต่ออายุใบประกอบการขนส่ง และหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ประกอบการต้องร่วมรับผิดชอบด้วยทุกกรณี แม้ว่ากรมการขนส่งทางบก มีมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ให้บริการที่มีพฤติกรรมการฉวยโอกาสช่วงที่ประชาชนเดินทางและมีความต้องการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายและความปลอดภัยของผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือพนักงานขับรถและผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้วยความปลอดภัย รวมถึงประชาชนหากพบเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว หรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ จดรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด

เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง E-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, facebook ชื่อ “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584” หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

 

ที่มา : dodeden.com

แบ่งปัน